Menu
Genel Kurul Bilgilendirmeleri

2024 Yılında Yapılacak 2023 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

09/07/2024 Tarihli Kap Açıklaması-Genel Kurul Sonuç Bildirimi

09/07/2024 Tarihli Kap Açıklaması-Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Kabul Bildirimi

09/07/2024 Tarihli Kap Açıklaması-Kar Payı Dağıtılmayacağına İlişkin Bildirim 

10/06/2024 Tarihli Kap - Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Önerisi

09/07/2024 Tarihli Kartonsan Olağan Genel Kurul davet Ilanı

10/06/2024 Tarihli Genel Kurul Çağrı Bildirimi ve Ekleri

10/06/2024 Tarihli Konsolide Faaliyet Raporu Bildirimi

Faaliyet Raporu

2023 Yılında Yapılacak 2022 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

17/04/2023 Tarihli Genel Kurul Kararlarının Tesciline İlişkin Bildirim

30/03/2023 Tarihli Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve Ekleri

30/03/2023 Tarihli Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

04/03/2023 Tarihli Genel Kurul Kar Dağıtım Bildirimi

08/03/2023 Tarihli Konsolide Faaliyet Raporu Bildirimi

04/03/2023 Tarihli Genel Kurul Çağrı Bildirimi ve Ekleri

 

2022 Yılında Yapılacak 2021 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

31/03/2022 Tarihli Genel Kurul Kararlarının Tesciline İlişkin Bildirim

31/03/2022 Tarihli Özel Durum Açıklaması-Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve Ekleri

31/03/2022 Tarihli Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

06/03/2022 Tarihli Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

06/03/2022 Tarihli Genel Kurul Yapılmasına İlişkin KAP Bildirimi ve Ekleri

 

2021 Yılında Yapılacak 2020 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

30/03/2021 Tarihli Genel Kurul Kararlarının Tesciline İlişkin Bildirim

30/03/2021 Tarihli Genel Kurul Sonuçlarına İlişkin Bildirim - Revize_01/04/2021

30/03/2021 Tarihli Genel Kurul Kar Payı Dağıtımına İlişkin Bildirim

30/03/2021 Tarihli Genel Kurul Sonuçlarına İlişkin Bildirim

30/03/2021 Tarihli Genel Kurul Katılım Cetveli

30/03/2021 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı

30/03/2021 Tarihinde Yapılacak Olan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım İşlemlerine ilişkin Bildirim

30/03/2021 Tarihinde Yapılacak Olan Genel Kurula ilişkin Bildirim ve Bilgilendirme Dökümanı

 

2020 Yılında Yapılacak 2019 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

05052020 Tarihli Genel Kurulun Tesciline İlişkin Bildirim

Şirket Esas Sözleşmesinin Tadilinin Tesciline İlişkin Bildirim

05/05/2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

05/05/2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

05/05/2020 Tarihinde Yapılacak Olan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım İşlemlerine ilişkin Bildirim

05/05/2020 Tarihinde Yapılacak Olan Ertelenen Genel Kurula İlişkin Bildirim ve Bilgilendirme Dökümanı

30/03/2020 Tarihinde Yapılacak Olan Genel Kurula İlişkin Bildirim ve Bilgilendirme Dökümanı

30/03/2020 Tarihinde Yapılacak Olan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sirket Esas Sözleşme Madde 6 Tadil Tarasısı

 

2019 Yılında Yapılacak/Yapılan 2018 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

28/03/2019 Tarihinde Yapılacak Olan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım İşlemlerine ilişkin Bildirim

28/03/2019 Tarihinde Yapılacak Olan Genel Kurula ilişkin Bildirim ve Bilgilendirme Dökümanı

28/03/2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

28/03/2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2018 Yılında Yapılan 2017 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

29032018 Tarihinde Yapılacak Olan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım İşlemlerine ilişkin Bildirim

29032018 Tarihinde Yapılacak Olan Genel Kurula ilişkin Bildirim ve Bilgilendirme Dökümanı

29/03/2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

29/03/2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2017 Yılında Yapılan 2016 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

30/03/2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

30/03/2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

30/03/2017 Tarihli Olağan Genel Kurula ilişkin Bildirim ve Bilgilendirme Dökümanı

30/03/2017 Tarihli Olağan Genel Kurula ilişkin Kar Payı Dağıtım Bildirimi ve Önerisi

30/03/2017 Tarihli Genel Kurul Gündemi

Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu Adayları Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu ve Komiteler

 

2016 Yılında Yapılan 2015 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

29/03/2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

29/03/2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

29/03/2016 Tarihli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

29/03/2016 Tarihli Genel Kurul Gündemi

Kartonsan Kâr Dağıtım Önerisi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları Bağımsızlık Beyanları

Yönetim Kurulu Adayları Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu ve Komiteler

 

2015 Yılında Yapılan 2014 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

30/03/2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

30/03/2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

27/02/2015 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısı ve Paylar

30/03/2015 Tarihli Kartonsan Olağan Genel Kurul Davet İlanı

30/03/2015 Tarihli Genel Kurula Sunulacak Kâr Dağıtım Önerisi

Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişleri

Genel Kurul Yapılması ve Kâr Dağıtım Önerisine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Gündem Kartonsan 2014

Kartonsan Genel Kurul Çalışma Esasları İç Yönerge

Kartonsan Kâr Dağıtım Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası 2014

Yönetim Kurul ve Komiteler

Yönetim Kurulu Adayları Özgeçmişleri

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

 

2014 Yılında Yapılan 2013 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

27/03/2014 Tarihli Genel Kurul Katılım Cetveli

27/03/2014 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2013 ve Öncesi Yıllar Kartonsan Kâr Dağıtım Politikası

26/02/2014 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısı ve Paylar

27/03/2014 Tarihli Genel Kurula Sunulacak Kâr Dağıtım Önerisi

27/03/2014 Tarihli Kartonsan Olağan Genel Kurul Davet İlanı

27/03/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişleri

Genel Kurul Vekaletname Örneği

Genel Kurul Yapılanması ve Kâr Dağıtım Önerisine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Adayları Özgeçmişleri

2014 Yılı Kâr Dağıtım Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası 2013

Kartonsan Genel Kurul Çalışma Esasları İç Yönerge

 

2013 Yılında Yapılan 2012 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişleri

Kartonsan Kâr Dağıtım Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası

Yönetim Kurulu Adayları Özgeçmişleri

Kartonsan Genel Kurul Çalışma Esasları İç Yönerge

Kartonsan Denetçi Raporu

Genel Kurul Yapılması ve Kâr Dağıtım Önerisine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Genel Kurul Vekaletmane Örneği

Bakanlık ve SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

29/03/2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

29/03/2013 Tarihli Kartonsan Olağan Genel Kurul Davet İlanı

29/03/2013 Tarihli Genel Kurul Kâr Dağıtım Önerisi

29/03/2013 Tarihli Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi

29/03/2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

05/03/2013 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısı ve Paylar

 

2013 Yılında Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

SPK ve Bakanlık Onaylı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

Olağanüstü Genel Kurul Yapılanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ana sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

 

2012 Yılında Yapılan 2011 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

02/05/2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

02/05/2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

02/05/2012 Tarihli Olağan Genel Kurula Sunulacak Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi

Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişleri

Bakanlık ve SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Genel Kurul Kâr Dağıtım Önerisi ve Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

29/03/2012 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısı ve Paylar

02/05/2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

02/05/2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası

 

2011 Yılında Yapılan 2010 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

21/03/2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

21/03/2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

21/03/2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

21/03/2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2011 Yılında Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

30/09/2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

30/09/2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

30/09/2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

30/09/2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

30/09/2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

 

2010 Yılında Yapılan 2009 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

19/03/2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

19/03/2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

19/03/2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

19/03/2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2009 Yılında Yapılan 2008 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

19/03/2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

19/03/2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

19/03/2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

19/03/2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2008 Yılında Yapılan 2007 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

20/03/2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

20/03/2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

20/03/2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

20/03/2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2007 Yılında Yapılan 2006 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

16/03/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

16/03/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

16/03/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

16/03/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2007 Yılında Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

18/09/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

18/09/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

18/09/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

18/09/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

18/09/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

18/09/2007 Tarihli İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

18/09/2007 Tarihli İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

18/09/2007 Tarihli İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

23/10/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

23/10/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

23/10/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

23/10/2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2006 Yılında Yapılan 2005 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

16/03/2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

16/03/2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

16/03/2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

16/03/2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2006 Yılında Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

28/06/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

28/06/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

28/06/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

28/06/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

28/06/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

28/06/2006 Tarihli İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

28/06/2006 Tarihli İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

28/06/2006 Tarihli İmtiyazlı Paylar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

03/08/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı

03/08/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

03/08/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Katılım Cetveli

03/08/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2005 Yılında Yapılan 2004 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

30/03/2005 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

30/03/2005 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

30/03/2005 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

30/03/2005 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 

2004 Yılında Yapılan 2003 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

30/03/2004 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı

30/03/2004 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi ve Kâr Dağıtım Önerisi

30/03/2004 Tarihli Olağan Genel Kurul Katılım Cetveli

30/03/2004 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı