Menu

İş Başvurusu

İşe Alma

Kartonsan'da mevcut özgeçmiş havuzundan ve/veya ilan sonucu yapılan başvurular içinden insan kaynakları ve kalite sistemleri departmanı tarafından ön görüşme için seçilen adaylarla görüşülerek ikinci görüşmeye çağırılacak adaylar belirlenir. İkinci görüşme ilgili departman tarafından yapılır. Uygun görülen aday/adaylar üçüncü görüşmeye davet edilerek ücret, sosyal haklar ve iş tanımı hakkında son görüşme yapılır.

İşe alımına karar verilen aday/adaylara gerekli işe alım evrakları bildirilerek tamamlaması istenir.

İş başvurusu uygun görülmeyen adaylara yazılı olarak geri bildirim yapılır.

Oryantasyon

Kartonsan'da işbaşı yapan kişi için çalışacağı işe uygun oryantasyon programı insan kaynakları ve kalite sistemleri departmanı tarafından yapılır ve ilgili departman müdürü tarafından gözlemlenir. Oryantasyon programı sonrası işbaşı yapan kişinin 2 aylık deneme süresi içinde performansı izlenir. Deneme süresi sonunda çalışması uygun görülen kişi/kişiler için iş akdi yapılır.

İş Başvuruları

Kartonsan'da tüm departmanlar için oluşturulmuş norm kadro tablosu mevcut olup, norm kadro durumu departmanlar bazında yıllık olarak gözden geçirilir. Eksik kadrolar ve/veya şartlar gereği norm kadro değişiklikleri ilgili departman müdürleri tarafından insan kaynakları departmanına iletilir. Değerlendirmeler sonrası, mevcut/güncellenmiş norm kadro tablosuna göre personel alımı yapılır.

Kartonsan'a iş başvurularınız için İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Departmanı'na e-posta veya faks yoluyla özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.

 

İnsan Kaynakları

Telefon (Fabrika)

(0262) 349 61 50

Faks (Fabrika)

(0262) 349 33 00

Faks (Merkez)

(0212) 273 21 70

E-posta

InsanKaynaklari@kartonsan.com.tr

Kartonsan'a gösterdiğiniz ilgi için size teşekkür ederiz.