Menu

Güçlü finansal ve kurumsal yapımızla paydaşlarımıza artan oranda değer üretiyoruz.

Finansal Göstergeler

(Bin TL)

2019

2020

Net Satışlar

737.166 898.903

Toplam Yurt Dışı Satışlar

140.783 156.968

Toplam Aktifler

548.931 698.591

Net Kâr

81.345 137.265

 

 

Hisse Başına Kâr (Konsolide /1 TL nominal bedelli hisse için)

2019

2020

Adi Hisse Senedi Sahiplerine

 1,08460  1,83019 

 

Temel Rasyolar

 

Likidite Oranları

2019 (%)

2020 (%)

Cari Oran

4,02 4,14

Asit Test Oranı

2,26 2,87

Nakit Oran

1,19 1,82

 

 

 

Kârlılık Oranları

2019

2020

Vergi Öncesi Kâr/Net Satışlar

11,6 19,2

Net Kâr/Özkaynaklar

17,8 23,9

 

 

 

Finansal Yapı Oranları

2019 (%)

2020 (%)

Toplam Borçlar/Özkaynak

20,3 21,7

Kısa Vadeli Borçlar/Özkaynak

16,5 17,7

Uzun Vadeli Borçlar/Özkaynak

3,8 4,0