Menu
Ortaklık Yapısı ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar

Sermayenin %10 ve Fazlasına Sahip Ortaklar


Ortak Adı Soyadı/Unvanı

Hamiline
/Nama

Pay Adeti

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Toplam
Pay Tutarı Tutarı (TL)

Toplam Sermaye İçindeki Payı
%

Oy Hakkı

PAK Holding A.Ş.

Hamiline

2.579.093.000

0,01

25.790.930,00

34,39

2.579.093.000

Asil Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hamiline

1.833.757.879

0,01

18.337.578,79

24,45

1.833.757.879

PAK Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.

Hamiline

1.446.856.422

0,01

14.468.564,22

19,29

1.446.856.422

Oycan İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.

Hamiline

1.065.381

0,01

10.653,81

0,01

1.065.381

Diğer Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar

Hamiline

1.639.227.318

0,01

16.392.273,18

21,86

1.639.227.318

Toplam

 

7.500.000.000

0,01

75.000.000,00

100,00

7.500.000.000

6-A grubu hisse senetlerinin kar da imtiyaz hakkı bulunmaktadır.
Bu hisselere dağıtılabilir safi kardan ödenmiş sermayenin %10'u düşüldükten sonra kalan kısmın %5'i ilave kar payı olarak ödenmektedir.

İş Bu Tablo En Son 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Revize Edilerek Güncellenmiştir.

 

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

                 

Pay
 Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para
 Birimi

Payların
Nominal Değeri

Para
 Birimi

Sermayeye
 Oranı

İmtiyaz
 Türü

Borsada
 İşlem Görüp Görmediği

A

Hamiline

0,01

TRY

52,87

TRY

 0

Kar Payı İmtiyazı

İşlem Görmüyor

B

Hamiline

0,01

TRY

74.999.947,13

TRY

100

 

İşlem Görüyor 

TOPLAM

 

 

 

75.000.000,00

 

100,00

 

 

 

Sermayeyi temsil eden payların tamamı KAYDİ paylardan oluşmaktadır.