Menu

Dönkasan
  • 1978 yılında kurulan DÖNKASAN A.Ş., atık kağıdın toplanması, türlerine göre ayrıştırılması ve kağıt/karton üretimi için geri dönüşüme hazırlanması işlemlerini gerçekleştirmektedir.
  • 2015 yılında, Kartonsan-Olmuksan International Paper ortaklığı son bulmuş ve DÖNKASAN’ın mal varlığı ve isim hakkı Kartonsan’da kalmıştır.
  • Kartonsan’ın %50 oranında sahip olduğu müşterek yönetime tabi ortaklığı Dönkasan Dönüşen Kağıt Hammadde Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Münfesih Dönkasan”) 10 Haziran 2015 tarihi itibarıyla tam bölünme yöntemine göre “bölünme” işlemine tabi tutulmuştur. Bölünme işlemi sonucunda Kartonsan’ın %100 sahip olduğu Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Dönkasan”) kurulmuştur.
  • Yeni yapılanma ile birlikte DÖNKASAN, Kartonsan’a aylık 2 bin ton atık kağıt sağlamaktadır. Kartonsan’ın hedefi önümüzdeki yıllarda DÖNKASAN’ı daha da geliştirmek ve toplama kapasitesini artırmaktır.

 

Detaylı bilgi için lütfen Dönkasan kurumsal web sitesini ziyaret ediniz.
http://www.donkasan.com.tr/tr/