Menu
Kartonsan’da Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir gelecek geri dönüşümle büyüyor!

Sürdürülebilirlik, Kartonsan iş stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır

Kartonsan’ın Sürdürülebilirlik Stratejisi

Sürdürülebilirlik Stratejimiz, hedeflerimizi eyleme dönüştürerek Sürdürülebilirlik Amacımıza ulaşma yolunda bizi yönlendiren araçtır.

Strateji, sürdürülebilirlik çerçevemizde temellenmiştir ve kurumsal hedeflerimiz ile uyumludur.

Ayrıca, Kartonsan’ın sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak faaliyetleri ile katkıda bulunduğu BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile de ilişkilidir.

Faaliyet döngümüz kapsamında, küresel ve yerel sürdürülebilirlik eğilimlerini analiz ediyor ve bu eğilimlerden kaynaklanan potansiyel riskleri ve fırsatları tespit ediyoruz.

Takiben Sürdürülebilirlik Stratejimize ve planlarımıza etki etme olasılığı bulunan konuları irdeliyor ve risk yönetimi aksiyonlarımızı güncelliyoruz.

Kartonsan’ın sürdürülebilirlik kanalıyla uzun vadeli yetkinliklerini ve performansını güçlendirmeye yönelik üç stratejik temel belirledik.

  • Sürdürülebilir ve yetenekli insan sermayesi geliştirmek
  • Sürdürülebilir ve ÇSY odaklı değer zinciri yönetimi uygulamaları hayata geçirmek
  • Çevresel etkiyi yönetmek ve çevrenin korunması alanında öncülük etmek, örnek olmak

Stratejik temellerimizin etkinleştiricileri ise;

  • İyi kurumsal yönetimi ve sorumlu iş kültürünü güçlendirmek
  • Kartonsan’ın faaliyet döngüsüne en iyi sürdürülebilirlik uygulamalarını entegre etmek ve geliştirmek

KARTONSAN VE PAYDAŞLARI İÇİM YÜKSEK ÖNCELİKLİ KONULARIN ÇSY BAĞLANTISI  

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar), Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin 2015 yılına kadar yerine getirmek için taahhütte bulunduğu Binyıl Kalkınma Hedeflerinin üzerine inşa ettikleri ve yaygın kabul görmüş yeni aksiyon setidir.

2000 yılında kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri; yoksulluğu, açlığı, hastalıkları, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, su ve sıhhi koşullara erişme sorunlarını gidermek gibi pek çok konuyu ele almıştır. 2012 yılındaki Rio+20 Toplantısında ise geniş bir paydaş katılımı kapsamında yeni hedefler setinin geliştirilmesi kararlaştırılmış ve bu doğrultuda çalışmalara başlanmıştır. Küresel özel sektörün geliştirilme sürecine yüksek oranda katılım gösterdiği 17 SKA, 2015 yılında açıklanmıştır.

SKA’lar, yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve evrensel bir ihtiyaç olarak kalkınmayı herkes için sağlamayı hedeflemiştir. SKA’lar etrafında sağlanan global fikir birliği, yerküremizi daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönlendirmek için önemli bir dönüm noktasını işaret etmiştir.

Günümüzde, küresel ölçekte on binlerce şirket ve sivil toplum kuruluşu, SKA’lar kapsamında tanımlanan hedefler doğrultusunda yeni ve heyecan verici süreçler yaşamaktadır. İşlerin klasik yapılış biçimi yeniden ve sürdürülebilirliğin evrensel kriterleri ışığında ele alınmaktadır.

Kartonsan, faaliyetleri doğrultusunda öne çıkması nedeniyle ağırlıklı etki alanında bulunan 8 amaca doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu amaçlara sağlanan katkı 2021 Entegre Faaliyet Raporunda detaylı olarak yer almaktadır.  

Kartonsan’ın sürdürülebilirlik performansını geliştirmesine katkıda bulunacağını düşündüğünüz eleştiri, tespit ve görüşlerinizi, surdurulebilirlik@kartonsan.com.tr  e-posta adresimize iletmenizi bekliyoruz.