Menu

Ekonomi, çevre ve toplum ekseninde sorumluluklarımızın bilinciyle sürdürülebilirlik uygulamalarına imza atıyoruz.

Kartonsan’ın Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Sürdürülebilirlik, Kartonsan’ın stratejisi ve kurumsal hedefleri kapsamında kilit önem taşıyan konulardan biridir.

Ekolojik denge ile ekonomik büyümeyi birlikte ele alan sürdürülebilirlik kavramı, temel bir unsur olarak Kartonsan’ın stratejisinin ve kurumsal hedeflerinin belirlenmesi çerçevesinde büyük önem taşımaktadır.

Küresel rekabette söz sahibi kağıt ve karton üreticilerinin atık kağıt kullanımı ve sürdürülebilir orman projeleri konusundaki odaklılığını kendine örnek alan Kartonsan, kuşeli karton üretiminde maksimum seviyelerde atık kağıt kullanmayı ve faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı vazgeçilmez hedefleri olarak belirlemiştir.

Kartonsan'ın sürdürülebilirlik faaliyetlerinden satır başları

  • Kartonsan, tüm faaliyetlerinde ilgili yasa, yürürlükteki mevzuatlar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi  ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  standartlarına uymaktadır.
  • Kartonsan Avrupa ortalamasının üzerinde atık kağıt kullanma oranına sahiptir.
  • Orman alanlarının korunması ve geliştirilmesi çalışmalarını destekleyen Kartonsan, faaliyetleri doğrultusunda orman kaynaklarının etkin kullanımına FSC®-CoC sertifikasyonu çerçevesinde özen göstermektedir.
  • Kartonsan sürdürülebilirlik faaliyetleri çerçevesinde, tedarikçiler, belediyeler ve atık kağıt toplama organizasyonları ile oluşturduğu işbirliğine devam etmektedir.
  • Revizyon çalışmaları tamamlanan Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılan MBR sistemi ile Kartonsan’da günlük ortalama 3.200 m3 suyun tekrar kullanılmak üzere geri kazanımı gerçekleştirilmektedir.
  • Kartonsan, 2014 yılında sera gazı emisyonlarının takibi hakkındaki yönetmelik kapsamında oluşturduğu aksiyon planı çerçevesinde izleme ve takiplerini devam ettirmektedir.
  • Kartonsan ayrıca, ambalaj yapımında kullanılan ürünlerinin gıdayla temasının uygun olduğunu belgeleyen ISEGA Gıdaya Uygunluk Belgesi’ne de sahiptir.

Kartonsan geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da, hem doğal kaynak tüketimini azaltmak hem de en yüksek geri kazanım oranlarına ulaşmak için çalışmalarını sistemli bir şekilde sürdürmeyi amaçlamaktadır.