Menu

Kartonsan Sürdürülebilirlik Politikası

Kartonsan Sürdürülebilirlik Politikası

Kartonsan geri dönüşüm odağında şekillenen faaliyetleriyle, daha sürdürülebilir ve yaşanılır bir dünyanın inşasına sürekli ve güçlü katkıda bulunur. Kartonsan, bu katkıyı daha da geliştirmeyi ve artırmayı taahhüt eder.

Kartonsan, sürdürülebilirlik performansını geliştirerek geleceğe taşımanın yanı sıra, diğer ekonomik aktörlere ilham verecek ve örnek oluşturacak atılımlarla hareket etmeyi kurumsal sorumluluğu kabul eder.

Kartonsan Sürdürülebilirlik Politikasının amacı, Kartonsan ‘da sürdürülebilirlik yönetiminin ana çerçevesini, temel ilkelerini ve önceliklerini belirlemektir.

Yürürlükteki sürdürülebilirlik esaslı tüm yasal gerekliliklere uymayı taahhüt eden Kartonsan'ın Sürdürülebilirlik Politikası Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) prensipleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumludur.

Politikanın tam metnine erişmek için lütfen linki tıklayınız.