Menu

Güçlü finansal ve kurumsal yapımızla paydaşlarımıza artan oranda değer üretiyoruz.

Başlıca Göstergeler

(Bin TL)

2016

2017

Net Satışlar

320.455

479.477

Toplam Yurt Dışı Satışlar

70.797

89.142

Toplam Aktifler

351.314

375.565

Net Kâr

2.904

38.427

 

 

Hisse Başına Kâr (Konsolide /1 TL nominal bedelli hisse için)

2016

2017

Adi Hisse Senedi Sahiplerine

1,02343

13,54477

İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine

1,02343

13,54477

 

Temel Rasyolar

 

Likidite Oranları

2016 (%)

2017 (%)

Cari Oran

2,24

3,17

Asit Test Oranı

1,13

1,81

Nakit Oran

0,26

0,63

 

 

 

Kârlılık Oranları

2016

2017

Vergi Öncesi Kâr/Net Satışlar

1

8

Net Kâr/Özkaynaklar

1

12,3

 

 

 

Finansal Yapı Oranları

2016 (%)

2017 (%)

Toplam Borçlar/Özkaynak

24

20

Kısa Vadeli Borçlar/Özkaynak

20

17

Uzun Vadeli Borçlar/Özkaynak

4

3