Menu

Güçlü finansal ve kurumsal yapımızla paydaşlarımıza artan oranda değer üretiyoruz.

Başlıca Göstergeler

(Bin TL)

2015

2016

Net Satışlar

269.535

320.455

Toplam Yurt Dışı Satışlar

87.230

70.797

Toplam Aktifler

358.951

351.314

Net Kâr

21.699

2.904

 

 

Hisse Başına Kâr (Konsolide /1 TL nominal bedelli hisse için)

2015

2016

Adi Hisse Senedi Sahiplerine

7,64846

1,02343

İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine

7,64846

1,02343

 

Temel Rasyolar

 

Likidite Oranları

2015 (%)

2016 (%)

Cari Oran

1,69

2,24

Asit Test Oranı

0,84

1,13

Nakit Oran

0,08

0,26

 

 

 

Kârlılık Oranları

2015

2016

Vergi Öncesi Kâr/Net Satışlar

8

1

Net Kâr/Özkaynaklar

8

1

 

 

 

Finansal Yapı Oranları

2015 (%)

2016 (%)

Toplam Borçlar/Özkaynak

28

24

Kısa Vadeli Borçlar/Özkaynak

25

20

Uzun Vadeli Borçlar/Özkaynak

3

4