Menu

Çalışan Profili

Nitelikli insan kaynağı, Kartonsan’ın temel rekabet üstünlüklerinden birini oluşturmaktadır.

Kartonsan’ın liderlik başarısının arkasında;

  • kurum kültürüne derinden bağlı,
  • üretimin gücüne inanan,
  • sadece üretmekle kalmayıp araştıran ve geliştiren,
  • ilerlemeyi en geniş anlamda topluma olan sorumluluk olarak kabul eden

insan kaynağı yer almaktadır. Güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş ortamı sağlamanın yanı sıra başarıyı da ödüllendiren Kartonsan, çalışanlarının sürekli gelişimini destekleyerek kariyer hedeflerine katkıda bulunmakta ve inisiyatif almalarını teşvik etmektedir.

Kartonsan’da 2019 yıl sonu itibarıyla 267 kişi çalışmaktadır. Çalışanların 96’sı beyaz yakalı, 171’i  mavi yakalı, 22’si kadın ve 245’i erkektir. Şirket’te bütün personel tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

2019 yıl sonu itibariyle Kartonsan’da çalışanların yaş ortalamaları;


25 yaş altı %3


26-35 yaş arası % 35


36-45 taş arası %42


46 yaş ve üstü %20


olarak dağılmaktadır.

Kartonsan’da eğitim çalışmaları

Kartonsan eğitim programları, Şirket’in ihtiyaçları ve faaliyetleri doğrultusunda belirlenmekte ve çalışanların kişisel gelişimlerinin yanı sıra kariyer hedeflerine de katkıda bulunmaktadır.

2019 yılında Kartonsan’da


• 13 adet iş sağlığı ve güvenliği (İSG),
• 5 adet çevre,
• 3 adet enerji,
• 3 adet yalın yönetim ve
• 33 adet teknik


konularda 26 adet iç eğitim ve 31 adet dış eğitm olmak üzere toplam 57 adet eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir.


Kartonsan’da aynı dönem itibarıyla, müteahhit çalışanlar da dahil olmak üzere, çalışan başına eğitim süresi 18,14 saat olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında kişi başına eğitim süresi hedeflere uygun olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılına oranla %3’lük artış göstermiştir.

 

 Kartonsan’da sendikal ilişkiler

Türk sanayiinin örnek ve köklü bir üyesi Kartonsan, uzun yıllara dayanan bir sendikal ilişki geleneğine sahiptir. Sendikal ilişkiler, Kartonsan’ın birincil paydaş gruplarından olan çalışanları ile    diyalog kurduğu vazgeçilmez bir iletişim kanalını oluşturmaktadır.
Yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Eylül 2018’de başlamış olup müzakerelerin tamamlanması ve Selüloz İş Sendikası ile TİS imzalanması beklenmektedir. 2018 yıl sonu itibarıyla Kartonsan’da 167 sendikalı çalışan bulunmaktadır.

 

Kartonsan temel demografik  veriler*

2018             

2019                             

Toplam çalışan sayısı

398

401

Kartonsan

268

267                             

Erkek

247

245                                

Kadın

21

22                                  

Yaş ortalaması (yıl)

38

39                           

Eğitim durumuna ilişkin veriler

 2018

2019

Yüksek lisans ve doktora

12

14

Lisans

50

48                                 

Meslek yüksekokulu

62

61                                 

Lise

129

131                             

İlköğretim

15

13                              

1 yabancı dil bilen

50

49

2 veya daha fazla yabancı dil bilen

5

5

 * Aksi belirtilmedikçe kişi sayısı